کارناوالِ جدید رو دیدی؟
ببینم arrow_back
گوش نواز است صدای تار ایرانی در کنار آواز پرندگانی که در آسمان بی پروا پرواز می کنند و به هر سو پر می کشند. برایت نوایی عاشقانه با بوی طبیعت به ارمغان آورده ایم تا شما را به وجد آوریم. گوش های خود را برای دقایقی با صدای طبیعت کارناوال همراه کنید تا غرق در آرامش شوید. تصور کن، تصور کن ظبیعتی سبز رنگ و آرام را که تو را در آغوش گرفته و برایت آواز می خواند، آوازی از جنس صدای پرندگان. نگاه کن، نگاه کن به دور دست ها. چشمانت را بدوز که انتهای وجودت و پاک شو از هرچه ناراحتی و بدی. حال چشمان خود را ببند و بار دیگر خود را در میان آغوش طبیعت تصور کن و آن را لمس کن. این بار در صدای کارناوال برای شما ارائه ای متفاوت را در نظر گرفته ایم. برای شما ترکیبی از آهنگ دوم آلبوم ناگفته ها اثر حافظ ناظری و صدای پرندگان پدید آورده ایم تا غرق در آرامشی بی انتها شوید. فقط کافی است در کناری بنشینید و برای چند دقیقه خود را از روزمرگی های زندگی دور کنید و به صدای کارناوال گوش دهید. این وعده را به شما می دهیم که صدای طبیعت کارناوال می تواند برای شما دنیایی از آرامش و خوبی بسازد.
دیدگاه ها : 2
account_circle
email

لطفا منتظر بمانید ....

X