کارناوالِ جدید رو دیدی؟
ببینم arrow_back
عصری را تصور کن که در حیاط خانه در زیر درختی نشسته ای و به صدای آواز پرندگان و ساز پیانو گوش می دهی. خورشید آرام آرام در حال غروب کردن است و هوا رو به خنکی. چای در دست داری و غرق در آرامش شده ای. چشمانت را ببند و چند دقیقه ای را با صدای طبیعت کارناوال همراه شو، به دور از هر تفکری که آرامش را از تو می گیرد. کمی بعد بلند شو و در حیاط قدم بزن. باد خنکی صورت تو را نوازش می کند و این نشان دهنده ی این است که خورشید به خانه ی خود رفته تا برای فردا استراحت کنید. دیگر دستان گرم خورشید بر روی زمین کشیده نمی شود و باید تا طلوعی دیگر صبر کرد. پرندگان را می بینی که به این طرف و آن پرواز می کنند و برای تو کنسرتی از جنس آرامش را پدید آورده اند. کارناوال این بار برای شما عصری دلچسب و خنک را فراهم کرده تا به دور از روزمرگی ها چند دقیقه ای را با خود و صدای طبیعت خلوت کنید. خوب گوش کنید به آواز پرندگان و صدای روح نوار ساز پیانو.
دیدگاه ها : 4
account_circle
email

لطفا منتظر بمانید ....

X