کارناوالِ جدید رو دیدی؟
ببینم arrow_back
با احساس بخوان؛ هنگامی که گوش جان می سپاری به این نوا... هیزمی شکسته ایم برایت تا آتشی پاک بسوزد. غرق در گرمای شعله و محو صدای سوختن چوب به نوای سنت ایرانی گوش فرا می دهی که برایت دف میزند و می سراید تا وجودت سراسر انرژی و مملو از یاد خدا شود. دف نواز با هر ضربه به سازَش احساسات ناخوشایند را از تو می رهاند تا چنان لذتی از شنیدن این نوا به تو دست دهد که سرمست و شاداب گردی.از طرف کارناوال دعوت شده ای به شنیدن این گوشنوازِ دل انگیز با هر ضربه اش به دف گویی ضربه به تار و پود وجودت میزند. وجودت را به لرزه انداخته و روحت را می تکاند. تازه ات می کند. گوش بده که چه زیبا دف می زند. هیزم ها را به درستی خرد کردیم، نوای زیباترین دف زنی پارسی را با شعله های آتش آمیخته ایم، تا بوی ناب چوب سوخته اطرافت بپیچد . گرما و نور آتش گرما بخش دلت شود و شاد و مسرور شوی از دیدن عظمت خدا. شعله های زیبا درون چشمت برق می اندازد و به سرخی ذغال خیره می شوی. بی شک زیبا ترین سرخی از آن ذغال است. متن این ترانه:
من عاشق روی توام کاینگونه بر دف میزنم
من عاشق  روی توام کاینگونه بر دف میزنم
میسوزم و برهر تسلای جگر دف میزنم دف میزنم
در بند گیسوی توام زنجیری موی توام
چون بر نمی آید زمن کاری دگر دف میزنم... دف میزنم
امشب منم مهمان تو دست من و دامان تو
یا قفل در وا میکنی یا تا سحر دف میزنم... دف میزنم
من عاشق روی توام کاینگونه بر دف میزنم... دف میزنم
میسوزم، میسوزم و بهر تسلای جگر دف میزم... دف میزنم
من موج از خود رانده ام
کز بحر بیرون مانده ام
تا ساحل اغوش تو بی پا و سر دف میزنم... دف میزنم
دیدگاه ها : 9
account_circle
email

لطفا منتظر بمانید ....

X