کارناوالِ جدید رو دیدی؟
ببینم arrow_back
هدیه ای از جنس طبیعت را از کارناوال پذیرا باش. کمی خودت را رها کن و فکرت را باز. می شنوی؟ صدای پرندگان و نوای ساز ویولن را؟ خوب گوش کن، وجودت به تکاپو افتاده. آرام آرام حس می کنی که به پرواز در آمده ای و سبک شده ای. دقیق تر گوش کن، از دور دست صدایی خواهی شنید، صدای پرندگانی که آواز سر داده اند و خوشحال هستند. حالا چشمانت را ببند و  سرت را به سوی آسمان بگیر، خبری از آسمان آبی رنگ نیست و باید آن را در ذهن خود تجسم کنی. وجودت پر شده از حس خوب، چشمانت را به آرامی باز کن، طبیعت اطرافت را می بینی؟ کمی آن طرف تر رودخانه ای را می بینی که مانند جاده ای بر پهنای دشت اطراف خوابیده. به آن نزدیک شو کمی در کنارش بنشین. خورشید از پشت ابرها بیرون می آید و تابش گرمش را بر روی تن خود حس می کنی. نظرت با کمی پیاده روی چیست؟ قدم می زنیم و به سوی دشت می رویم. صدای پرندگان کمتر به گوش می رسد ولی هنوز نجوای صدایشان را در گوشت می شنوی. در این مکان جز و تو طبیعت این پرندگان زیبا هیچ چیز دیگری نیست. اینجا بخش رادیو طبیعت است، همه چیز را در کارناوال برای آرامش شما مهیا کردیم. در این قسمت از صدای طبیعت به کنار ردوخانه ای می رویم که در میان دشتی سبز رنگ و زیبا قرار گرفته است. این قطعه ی موسیقی زیبا کاری است از Dan Gibson که در نهایت زیبایی توانسته صدای طبیعت را با نوای ساز ویولن ترکیب کند. آوای پرندگان نیز در آن میان شنیدنی است. با کارناوال غرق در صدای طبیعت شوید و لذت ببرید.
دیدگاه ها : 2
account_circle
email

لطفا منتظر بمانید ....

X