کارناوالِ جدید رو دیدی؟
ببینم arrow_back
خودت را در طبیعتی بکر و زیبا تصور کن که شب هنگام هیزم هایی که کمی قبل تر جمع کرده ای را آتش زده ای و کنار آن نشسته ای. به شعله های آتش که نگاه می کنی گرمایی تمام وجودت را فرا می گیرد، نه گرمایی سوزان بلکه آرامش بخش که به نوید شبی آرام را می دهد. دستانت را بسویش دراز می کنی تا گرم شوی و آتش نیز دستان شعله ور تو را در آغوش می کشد. صدای سوختن چوب ها را می شنوی و بوی آتش تو را به دنیایی دیگر می برد. زمان می گذرد ولی تو محو تماشای آتش زرد و قرمز شده ای و چشمانت جز آن نمی تواند چیز دیگری را ببیند. شاید وقت آن رسیده تا کتری فلزی را بر روی آتش قرار دهی تا چای آتشی بنوشی. دیگر چوب ها مانند ساعاتی پیش نمی سوزند و آرام آرام خاموش می شوند، به کناری برو، دراز بکش و چشمانت را ببند. بهتر است به نوای پایانی این آتش بازی گوش دهی تا تمام آرامش آن را لمس کنی. کارناوال برای شما صدای آتش را پدید آورده تا دقایقی شما را به دل جنگلی بکر و کنار هیزم های آتش گرفته ببرد.
دیدگاه ها : 1
account_circle
email

لطفا منتظر بمانید ....

X