کارناوالِ جدید رو دیدی؟
ببینم arrow_back
با احساس بخوان؛ هنگامی که گوش جان می سپاری به این نوا و حظ کن. اینجا سرای آرامش است. جایی مملو از انرژی مثبت. جایی که تو صدای طبیعت را می شنوی در دشتی طوفانی هستی و باد موهایت را افشان میکند... نوای فلوتی بی نظیر سوار بر باد زوزه کش، ذرات بدنت را غرق در جریان باد می کند. جریان باد ناپاکی ها را روفته و جانی دوباره به تو می دهد حال آنکه همزمان با صدای فلوت، آرامش سراپایت را در بر می گیرد. بادها بر اساس قدرت و سرعتشان با صداهای مختلفی در گوش ما می پیچند. بادی که پر قدرت از سوی کارناوال می وزد، گهی شتابان می شود، گهی آرام و یکنواخت و گهی زوزه کش و روبنده می وزد. این صدا همکاری پن فلوت نواز قهار و صدای بی نظیر باد را به نمایش می گذارد. صدایی که شاید اگر در دشت بوده باشی به گوش ات رسیده یا مثلا از درز پنجره هوهویش را شنیده ای. پن فلوت سازی قدیمی است و از سالیان دراز برایت سخن می گوید. این ساز از بیش از ده نی که از کوچک به بزرگ در کنار هم قرار گرفته اند، تشکیل شده است و نام اش بر گرفته از یکی از خدایان یونان به نام پن است. درود بر او با چنین سازی که به اسم اش به یادگار مانده. باد می دمد بر کوهستان و نوازنده می دمد بر پن فلوت. باد گوش ات را می نوازد و پن فلوت بیشتر. به تو حس زیبایی القا می کند. تا به حال در باد رقصیده ای؟ اینبار امتحان کن که بادی که از سوی کارناوال شروع به وزیدن کرده می خواهد با تو برقصد. همراه با آهنگ پن فلوت. با کارناوال همراه شو و حست را با ما در میان بگذار. باشد که اسباب آرامشت را فراهم کرده باشیم...
دیدگاه ها : 11
account_circle
email

لطفا منتظر بمانید ....

X